NhanEdu

CHUYÊN ĐỀ 02: KỸ NĂNG KHƠI GỢI NHU CẦU ĐỂ BÁN HỢP ĐỒNG MỆNH GIÁ LỚN

Thời lượng: 1 Ngày

Phương pháp đào tạo:

 • Tầm quan trọng của kĩ năng khơi gợi nhu cầu:
 1. Giúp TVV biết bắt đầu câu chuyện về bảo hiểm khi ngồi với khách hàng .
 2. Giúp khách hàng nhận ra tại sao phải mua bảo hiểm và mua ở mức bao nhiêu thì phù hợp với gia đình mình.
 • Xác định rõ FAB của sản phẩm: Feature (đặc điểm) – Advantage (ưu điểm vượt trội) – Benefit (lợi ích)
 • Phương pháp 5 câu hỏi vàng:
 1. What
 2. Why
 3. Tell me more
 4. How
 5. When
 • Tiến trình 5 bước khơi gợi nhu cầu:
 1. Hiện trạng
 2. Mục tiêu, ước mơ
 3. Kế hoạch riêng
 4. Rào cản
 5. Hậu quả
 • Gợi ý kịch bản và thực hành khơi gợi nhu cầu: Bảo vệ, Học vấn, và Hưu trí.
 • Phương pháp phân tích nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng: Bán đúng & Bán đủ.
 • Phương pháp nâng cao độ lớn hợp đồng bằng công cụ TVM-Time Value of Money, phương pháp tính giá trị tương lai của đồng tiền.