NhanEdu

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN

Thời lượng: 02 ngày (6 tiếng mỗi ngày)

 

Phương pháp giảng dạy:

 • Thuyết giảng
 • Thảo luận nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Bài tập diễn vai
 • Hoạt động tập thể

 

Khóa học giúp học viên: 

 • Nắm được những nhận thức nền tảng về hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.
 • Nắm được nguyên tắc và quy trình, công cụ và phương pháp để thực hiện chương trình đào tạo, kỹ năng dẫn giảng và huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả.

 

Đối tượng tham gia khóa học:

 • Những người muốn trở thành các chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn của họ.
 • Bất cứ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về học tập và đào tạo người lớn.

 

Nội dung khóa học:

Module 1: Để trở thành một trainer

 • Thái độ, kỹ năng và kiến thức của một trainer chuyên nghiệp
 • Vai trò và trách nhiệm của một trainer
 • 07 đặc điểm của một trainer xuất sắc

Module 2: Nguyên tắc học của người trưởng thành

 • Người trưởng thành học như thế nào?
 • Đa dạng các phương pháp học tập
 • Áp dụng kỹ thuật NLP để xác định phong cách học viên
 • Lựa chọn cách thức để truyền động lực và cảm hứng cho học viên
 • Lôi cuốn học viên bằng những cách thức học khác nhau
 • Những điều cần biết về người học trưởng thành

Module 3: Phương pháp thiết kế bài học

 • Xác định xem vấn đề có liên quan đến đào tạo không?
 • Đào tạo nội bộ hay thuê dịch vụ bên ngoài?
 • Mục đích đào tạo là gì?
 • Phương pháp đào tạo

Module 4: Trở thành nhà thuyết trình chuyên nghiệp

 • Mở đầu ấn tượng
 • Tầm quan trọng của lời giới thiệu và phần tóm tắt
 • Phương pháp điều phối học tập năng động
 • Sử dụng ngôn ngữ cơ thể và giọng nói

Module 5: Ứng phó với các tình huống khó      

 • Vượt qua sự căng thẳng
 • Kiểm soát sự tập trung của người học
 • Ứng phó với học viên cá biệt
 • Chinh phục người học ở nhiều lứa tuổi khác nhau