NhanEdu

CHUYÊN ĐỀ 01: XÂY DỰNG NHÂN HIỆU ĐỂ THU HÚT KHÁCH HÀNG TRẺ TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Thời lượng: 1 Ngày

Phương pháp đào tạo:

 • Tổng quan về thời đại kĩ thuật số 4.0:
 1. Tiềm năng của thị trường
 2. Tâm lý và hành vi của khách hàng
 3. Vai trò của Mạng xã hội
 • Định hình thương hiệu của bạn trên Mạng xã hội
 1. Xác định giá trị cốt lõi
 2. Hiểu khách hàng
 3. Chọn cách truyền đạt phù hợp
 • 5 bước để xây dựng kế hoạch truyền thông xây dựng nhân hiệu trên Mạng xã hội
 1. Mục tiêu SMART
 2. Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu
 3. Xây dựng kế hoạch nội dung và hình ảnh
 4. Chọn kênh truyền thông
 5. Đo lường hiệu quả
 • Phương pháp viết bài trên Mạng xã hội
 1. 3 nguyên tắc quan trọng
 2. 2 công thức viết nội dung hiệu quả: AIDA và APSA
 3. 5 chủ đề để giao tiếp với khách hàng mục tiêu

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng