PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO

Thời lượng: 1 – 1.5 ngày

 

Phương pháp giảng dạy:

 • Thuyết giảng
 • Thảo luận nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Bài tập diễn vai
 • Hoạt động tập thể

 

Khóa học giúp học viên:

 • Có khả năng xác định nguyên nhân và phân tích vấn đề
 • Nắm được những công cụ và kỹ thuật để đưa ra hướng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 • Tạo ra kế hoạch hành động để thực thi giải pháp
 • Đạt được sự đồng thuận khi đưa ra các quyết định quan trọng

 

Đối tượng tham gia khóa học:

Những ai muốn phát triển các kỹ năng thực tế và phương pháp tiếp cận để giải quyết vấn đề, tạo ý tưởng sáng tạo và các công cụ ra quyết định

 

Nội dung khóa học:

Module 1: Xác định rõ vấn đề

 • Định nghĩa vấn đề có hệ thống (06 câu hỏi cơ bản)
 • Ma trận xác định vấn đề một cách hệ thống
 • Nguyên nhân và kết quả / Sơ đồ xương cá / Ishikawa
 • Sơ đồ Why-Why

Module 2: Tìm kiếm giải pháp sáng tạo

 • 8 rào cản của tư duy sáng tạo
 • Brainstorming
 • Mind maps
 • SCAMMPERR
 • Phát ý tưởng đảo ngược
 • 06 chiếc nón tư duy Edward De Bono

Module 3: Đánh giá và lựa chọn giải pháp

 • Ưu và nhược điểm
 • Các bước phân tích để đưa ra quyết định
 • Phân tích chi phí / lợi ích
 • Phân tích tính khả thi / nguồn lực

Module 4: Triển khai và đưa ra kế hoạch hành động

 • Lên kế hoạch và thời gian thực hiện
 • Các bước lập kế hoạch
 • Mẹo lập kế hoạch