NhanEdu

CHUYÊN ĐỀ 06: NÂNG CAO KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ KÈM CẶP TƯ VẤN VIÊN

Thời lượng: 1 Ngày

Phương pháp đào tạo:

 • Tin vào lợi ích của giám sát và huấn luyện thường xuyên, liên tục để đảm bảo tư vấn viên làm đúng và thực hiện đầy đủ các hoạt động chủ chốt
 1. Tam giác hiệu quả
 2. Đo lường và giám sát hiệu quả kinh doanh theo 3 chỉ tiêu chính: số TVV hoạt động, số hợp đồng/TVV, và độ lớn hợp đồng
 3. Lời khuyên tối ưu hoá 3 chỉ tiêu kinh doanh
 • Vai trò của người quản lý đội ngũ kinh doanh
 1. Công việc của người quản lý kinh doanh
 2. Nguyên tắc 10-20-70
 3. 3 giai đoạn phát triển của tư vấn viên
 • Triển khai cuộc họp đầu tiên với TVV mới để thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể.
 1. Phương pháp xác định mục tiêu doanh số dựa trên nhu cầu tài chính
 2. Quy trình 5 bước triển khai cuộc họp đầu tiên
 3. Thực hành họp với công cụ “biên bản cuộc họp đầu tiên”, với sự cam kết của tư vấn viên và người quản lý.
 • Huấn luyện đội ngũ
 1. Các yếu tố cốt lõi của nhà huấn luyện hiệu quả
 2. Kế hoạch huấn luyện trong 30 ngày đầu tiên
 3. Mô hình huấn luyện kĩ năng PESOS

→ Luyện tập: Hướng dẫn TVV trình bày ý nghĩa BHNT bằng hình ảnh

→ Luyện tập: Hướng dẫn TVV cách xử lý từ chối của khách hàng

4. Huấn luyện thực tế – Joint Field Work (JFW)

5. Thực hành: Role-play và Joint Field Work

→ Các bước cần chuẩn bị trước buổi tư vấn

→ Những điểm cần lưu ý trong suốt buổi tư vấn, và công cụ kèm theo

→ Phản hồi sau buổi tư vấn

→ Thực hành tình huống với công cụ và biểu mẫu

 

 • Kèm cặp TVV mới
 1. Tại sao phải kèm cặp?
 2. Những hoạt động cần kèm cặp?
 3. Kế hoạch kèm cặp TVV mới trong 30 ngày đầu tiên
 4. Các bước cần thực hiện Trước-Trong-Sau cuộc họp
 5. Quy trình họp 3i: Inform-Instruct-Inspire, và thực hành theo kịch bản gợi ý

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng