NhanEdu

CHUYÊN ĐỀ 04: KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC TRONG TƯ VẤN BHNT

Thời lượng: 1 Ngày

Phương pháp đào tạo:

  • Các nguyên tắc nâng cao khả năng trình bày thuyết phục

→ Sức mạnh của yếu tố Ngôn ngữ & Phi ngôn ngữ trong trình bày thuyết phục

→ Công thức trình bày giải pháp dựa trên nhu cầu của khách hàng

→ Quy trình 4 bước trình bày bảng minh hoạ quyền lợi

→ Nguyên tắc 5C trong trình bày thuyết phục (Complete, Clear, Correct, Concise, Courteous)

→ Nguyên tắc tạo ra sự tương tác 2 chiều

→ Nguyên tắc sử dụng các công cụ hỗ trợ

  • Phân biệt giữa đặc tính sản phẩm và lợi ích sản phẩm
  • Công thức trình bày làm nổi bật lợi ích sản phẩm gắn với nhu cầu “ nóng” của khách hàng
  • Tầm quan trọng của kĩ năng tư vấn bằng hình ảnh và sơ đồ minh hoạ

→ 3 yếu tố giúp thực hiện mọi mục tiêu trong cuộc sống: Tình yêu, trách nhiệm và tài chính

→ Ý nghĩa cơ bản của BHNT = Hai hình thức tiết kiệm và Hình ảnh Ngôi Nhà Mơ Ước

→ Phân tích nhu cầu BHNT theo 3 cấp độ tài chính của khách hàng.

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng