CHUYÊN ĐỀ 05: KỸ NĂNG THU HÚT & TUYỂN DỤNG THẾ HỆ TRẺ #MILLENNIALS

CHUYÊN ĐỀ 05: KĨ NĂNG THU HÚT & TUYỂN DỤNG THẾ HỆ TRẺ #MILLENNIALS

Thời lượng: 1 Ngày

Phương pháp đào tạo:

 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ kinh doanh thế hệ #Millennials.
 • Góc nhìn của #Millennials về công việc tư vấn BHNT. Nắm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nghề của thế hệ trẻ.
 • Tìm hiểu về mô hình tuyển dụng và phát triển đội ngũ ACOR: Attract – Convert – Optimize – Retain
 • Biết cách định vị thương hiệu cá nhân và hình dung rõ nét chân dung ứng viên mục tiêu
 1. 6 chức năng của người lãnh đạo đội ngũ kinh doanh BHNT. Tự đo mức độ “thu hút” của nhà tuyển dụng.
 2. Đặc điểm, tiêu chí tuyển dụng của ứng viên tiềm năng và các nguồn tiếp cận phổ biến
 3. 5 câu hỏi của ứng viên trước khi quyết định tham gia nghề tư vấn BHNT
 • 5 bước xây dựng kế hoạch truyền thông trực tuyến đế thu hút ứng viên trẻ.
 1. Thiết lập mục tiêu tuyển dụng SMART
 2. Xác định ứng viên tiềm năng: 5 nhu cầu nghề nghiệp và 6 câu hỏi đánh giá ứng viên.
 3. Bán ý tưởng nghề nghiệp với câu chuyện thành công cá nhân (Success Story)
 4. Lựa chọn kênh truyền thông phù hợp để tiếp cận ứng viên #Millennials
 5. Đo lường mức độ hiệu quả của chiến lược truyền thông
 • Bán ý tưởng nghề nghiệp hiệu quả với câu chuyện thành công cá nhân (Success Story)
 • Tự tin thu hút ứng viên hiệu quả bằng video trực tuyến
 • Luyện tập kĩ năng tuyển bằng trao cơ hội và bán cơ hội
 1. 4 bước tuyển bằng “trao” cơ hội
 2. 5 bước tuyển bằng “bán” cơ hội
 3. Tiếp cận tuyển dụng người “lạ” với 4 câu hỏi vàng
 • Thuần thục kĩ năng đặt câu hỏi gây trăn trở (TOD – Threats Of Discontent)
 • Chủ động dẫn dắt trong khi xử lý những lời từ chối phồ biến của ứng viên #Millennials với Kĩ thuật LEAD & Kĩ thuật 3F
 • Kĩ năng phỏng vấn ứng viên
 1. Tiến trình phỏng vấn
 2. Gợi ý kịch bản và bảng câu hỏi phỏng vấn
 • Mở rộng nguồn tuyển dụng
 1. Trung tâm ảnh hưởng là những ai?
 2. 7 bước đề nghị những người có ảnh hưởng giới thiệu ứng viên tiềm năng
 3. Kĩ năng xử lý những lời từ chối từ trung tâm ảnh hưởng

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng