CHUYÊN ĐỀ 01: KỸ NĂNG KHƠI GỢI CẢM XÚC VÀ TƯ VẤN BẰNG HÌNH ẢNH

Thời lượng: 1 Ngày

Phương pháp đào tạo:

  • Tầm quan trọng của kĩ năng tư vấn bằng hình ảnh
  • Yếu tố cảm xúc trong tư vấn: Tình yêu và trách nhiệm
  • Ý nghĩa cơ bản của BHNT = Tiền (quỹ dự phòng khi rủi ro xảy ra & quỹ tiết kiệm khi cuộc sống bình an)
  • Huấn luyện kĩ năng tư vấn bằng hình ảnh theo mô hình MEDIC gồm 5 bước:Motivation-Explain-Demonstration-Immitate-Consolidation

1. Ý tưởng 1: Bánh Xe Cuộc Đời

→ Động viên

→ Làm mẫu

→ Giải thích

→ Học viên thực hành

→ Giảng viên phản hồi

2. Ý tưởng 2: Tảng đá thu nhập

→ Động viên

→ Làm mẫu

→ Giải thích

→ Học viên thực hành

→ Giảng viên phản hồi

  • Phân tích nhu cầu BHNT theo các độ tuổi khác nhau

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng