CHUYÊN ĐỀ 08: KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN & XÂY DỰNG VĂN HOÁ HIỆU QUẢ

Thời lượng: 1 Ngày

Phương pháp đào tạo:

 • Động viên là gì? Tại sao cần động viên?
 • Tìm hiểu lại động cơ làm việc của TVV: Các yếu tố mang lại động lực cho đội ngũ #Millennials
 • Tìm hiểu mô hình tháp nhu cầu của MASLOW và áp dụng thực tế
 • Động viên đội ngũ làm việc tích cực bằng vật chất và cả tinh thần.
 1. Công thức động viên 3C
 2. 5 phương pháp động viên hiệu quả
 3. 7 câu hỏi tạo động lực mỗi ngày
 • Hình ảnh người lãnh đạo ban nhóm thành công & các nguyên tắc của lãnh đạo tạo ảnh hưởng:
 1. TB/ TN là người truyền cảm hứng và làm gương
 2. TB/TN là người gắn kết và giúp đội ngũ thực hiện mục tiêu của mình
 3. TB/TN hiểu nhân viên để có cách động viên phù hợp
 • Tối ưu hoá năng suất và cam kết của đội ngũ:
 1. 6 chiến lược thúc đẩy hiệu quả kinh doanh
 2. Mô hình lãnh đạo hiệu quả #DART (Direction-Appreciation-Respect-Tools)
 3. Bánh xe cuộc sống, bánh xe lãnh đạo, và bánh xe công việc
 4. Mô hình huấn luyện 6C, gia tăng cam kết của đội ngũ
 5. 7 câu hỏi tạo động lực mỗi ngày

Thực hành, và lên kế hoạch áp dụng