NhanEdu

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Professional Selling Skills

Thời lượng: 02 ngày (6 tiếng mỗi ngày)

Phương pháp giảng dạy:

 • Thuyết giảng
 • Thảo luận nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Bài tập diễn vai
 • Hoạt động tập thể

Khóa học giúp học viên:

 • Nắm được những kỹ năng và tư duy đúng đắn mà một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp cần có.
 • Có sự kết nối tốt với khách hàng, vượt qua lời từ chối và chốt sales một cách tự tin để đạt được mục tiêu bán hàng.
 • Áp dụng kỹ thuật đặt câu hỏi đóng để thu thập thông tin và câu hỏi mở để khơi gợi nhu cầu khách hàng.
 • Nắm được bốn kiểu hành vi, loại tính cách chính và cách bán hàng cho từng kiểu khách hàng.

Đối tượng tham gia khóa học:

 • Nhân viên bán hàng

Nội dung khóa học:

Module 1: Tổng quan về bán hàng chuyên nghiệp

 • Bán hàng chuyên nghiệp là gì?
 • Kỹ năng và tư duy trong bán hàng chuyên nghiệp
 • Hoạt động: Người bán hàng hoàn hảo

Module 2: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp           

 • Điều khiển cuộc trò chuyện
 • Sức mạnh của việc sử dụng câu hỏi
 • Kỹ thuật sử dụng câu hỏi “Mở” trong bán hàng

Module 3: Lắng nghe và nắm vững FAB (F-Features: tính năng; A-Advantages: lợi thế; B-Benefits: Lợi ích)

 • Tầm quan trọng của việc lắng nghe
 • Tính năng, lợi thế và lợi ích
 • Kỹ thuật bán hàng FAB

Module 4: Bộ kỹ năng xử lý các lời từ chối và chốt sales

 • Các loại từ chối
 • Mô hình xử lý các lời từ chối (APAC)
 • Xử lý các lời từ chối phổ biến nhất: giá cả
 • 09 kỹ thuật chốt sales hiệu quả
 • Bán chéo và bán thêm

Module 5: Tâm thế của người bán hàng chuyên nghiệp

 • Tâm thế bán hàng đúng đắn
 • Hình dung các bước bán hàng
 • Nắm rõ bạn đang bán cái gì, cả bên trong và bên ngoài

Module 6: Phân loại các nhóm tính cách và chăm sóc khách hàng

 • Các nhóm tính cách
 • Kiểu tích cách của bạn là gì?
 • Chinh phục khách hàng với các kiểu tích cách khác nhau
 • Hậu mãi và chăm sóc