CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN LỬA ‘’CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDT’’
TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

Tại chương trình các học viên sẽ có cơ hội để tìm hiểu về những đặc thù của nghề BHNT, cũng như là những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ yêu thêm công việc này nếu họ nhận thức được sức mạnh lớn lao mà bảo hiểm nhân thọ có thể mang đến cho mọi người.
Từ đó giúp cho học viên dễ dàng trở thành một MDRT chuyên nghiệp và chinh phục khách hàng hiêu quả nhất.