CHIẾN LƯỢC ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

Thời lượng: 2 ngày

 

Phương pháp giảng dạy:

 • Thuyết giảng
 • Thảo luận nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Bài tập diễn vai
 • Hoạt động tập thể

 

Khóa học giúp học viên: 

 • Hiểu được đàm phán là gì? Các bước chuẩn bị cho một cuộc đàm phán
 • Làm thế nào để đàm phán hiệu quả với từng kiểu người có phòng cách đàm phán khác nhau
 • Nắm rõ nguyên tắc và 04 bước trong quá trình đàm phán
 • Vận dụng kỹ thuật và chiến lược để chuyển cuộc đàm phán sang chốt hợp đồng

 

Đối tượng tham gia khóa học:
Cấp lãnh đạo, quản lý, đội ngũ nhân viên mà muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng đàm phán

 

Nội dung khóa học:

Module 1: Khái niệm đàm phán

 • Đặc điểm của người đàm phán thành công và thất bại
  Đàm phán là gì? Đưa ra vài ví dụ về đàm phán trong và ngoài công việc.
 • Đưa ra tình huống về một cuộc thương lượng mà bạn sẽ phải thực hành

Module 2: Các kiểu phong cách trong đàm phán

 • Lợi ích của việc hiểu được phong cách đàm phán
  Hành vi và điểm mạnh/điểm yếu của từng loại phong cách
  Phong cách đàm phán của bạn là gì?
 • Bí quyết đàm phán hiệu quả đối với từng phong cách

Module 3: Các hình thức đàm phán

 • Phương pháp chọn chiến lược đàm phán dựa trên mối quan hệ và kết quả
  Xác định vị trí đàm phán
 • Sự khác biết giữa đàm phán kiểu “mềm mỏng” và “cứng rắn”
  Đàm phán kiểu nguyên tắc
 • 04 bước trong quá trình đàm phán

Module 4: Chuẩn bị đàm phán

 • Xác định nỗi sợ hãi của bản thân và cách vượt qua chúng
 • Xác định vị thế đàm phán giữa bạn và đối tác
 • Định nghĩa BATNA, WATNA, WAP, ZOPA
 • Thực hành: Chuẩn bị tình huống đàm phán của chính bạn

Module 5: Mở đầu cho một cuộc đàm phán hiệu quả

 • Làm thế nào để tạo ấn tượng ngay lần đầu tiên
 • Tầm quan trọng của “cuộc trò chuyện ngắn” và tìm ra điểm chung trong cuộc đàm phán
 • Cách thiết lập các quy tắc nền tảng có thể ảnh hưởng đến cuộc đàm phán
 • Xác định các quy tắc nền tảng quan trọng

Module 6: Trao đổi thông tin và thương lượng

 • Cách thức trao đổi thông tin
 • Kế hoạch dự phòng cho tình huống bất lợi
 • Kỹ thuật thương lượng
 • Chiến lược đưa ra đề xuất để hai bên cùng có lợi

Module 7: Kỹ năng xử lý từ chối

 • Kỹ năng thuyết phục khách hàng từ “Không” thành “Có”
 • Kỹ năng đối phó với những biểu hiện tiêu cực của khách hàng

Module 8: Kết thúc đàm phán

 • Cách chuyển cuộc thương lượng sang chốt hợp đồng
 • Kết thúc cuộc đàm phán
 • Thực hành tình huống đàm phán của bạn và nhận phản hồi từ những học viên khác