THIẾT KẾ - CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH

Thiết kế chương trình và chuyển giao

NhanEdu sẽ thiết kế và chuyển giao (TTT) toàn bộ chương trình huấn luyện theo lộ trình đã thống nhất, bao gồm toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy:

  • Slides giảng viên và giáo án
  • Playbook cho học viên (bao gồm handouts và templates)
  • Video clips để minh hoạ và demo kĩ năng
Huấn luyện trực tiếp

Bên cạnh các công tác cố vấn và thiết kế xây dựng hệ thống chương trình, đội ngũ chuyên gia của NhanEdu sẽ trực tiếp huấn luyện cho đội ngũ giảng viên, quản lý kinh doanh và tư vấn viên tùy theo yêu cầu cụ thể của Quý công ty.