KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGHIỆP

Áp dụng mô hình 6Ds (The Six Disciplines) để nâng cao giá trị của chuyên viên huấn luyện trong tổ chức – thông qua việc đưa huấn luyện hướng đến kết quả kinh doanh cụ thể

 • D1: Xác định trước mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp thông qua khóa huấn luyện.
 • D2: Thiết kế trải nghiệm huấn luyện đầy đủ.
 • D3: Huấn luyện tập trung vào tính ứng dụng
 • D4: Chuyển giao sau huấn luyện
 • D5: Hỗ trợ sau huấn luyện
 • D6: Ghi chép kết quả huấn luyện

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

6 Modules kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp:

1. Thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

2. Gọi điện thoại thiết lập cuộc hẹn và mời khách hàng dự Group Presentation (GP)

3. Tạo ấn tượng chuyên nghiệp với khách hàng và Kĩ thuật đặt câu hỏi khơi gợi nhu cầu

4. Kĩ năng trình bày giải pháp thuyết phục & giải tỏa lời từ chối liên quan đến quyền lợi sản phẩm

5. Kĩ năng chốt hợp đồng và xử lý từ chối khi chốt hợp đồng

6. Chăm sóc khách hàng đẳng cấp & chuyên nghiệp

KỸ NĂNG GIÁM SÁT VÀ KÈM CẶP TƯ VẤN VIÊN MỚI

 • Thực hành và nắm vững kĩ năng tổ chức cuộc họp giám sát hoạt động kinh doanh (PEP meeting). Từ đó, có định hướng kèm cặp (coaching) cụ thể để Tư vấn viên phát huy triệt để tiềm năng cá nhân.
 • Hoàn thiện kĩ năng JFW để hỗ trợ TVV mới có được thành công sớm.
 • Cài đặt thói quen “Lắng nghe để thấu hiểu” (Seek first to understand, then to be understood) nhằm xây dựng văn hoá hợp tác và tôn trọng trong tổ chức.

KỸ NĂNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG KINH DOANH

 • Hiểu rõ cơ chế phối kết hợp với các bên liên quan (AD, AT, GAD, SM, AL khác) để tối ưu hoá hiệu suất kinh doanh.
 • Thiết kế bộ nguyên tắc thiết yếu dành riêng cho ban/nhóm (POP: Procedure On Paper) nhằm triển khai bài bản và hiệu quả công tác tuyển dụng, giám sát, kèm cặp, huấn luyện, và truyền thông nội bộ.
 • Cài đặt thói quen “hợp lực” (synergize) để thành công đột phá.

HỘI THẢO TINH THẦN DOANH NHÂN

 • Hiểu thấu đáo các chức năng nhiệm vụ của AL cho cả 3 vai trò: nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhà đầu tư. Những nguyên tắc và hành động thiết yếu để xây dựng và phát triển đội ngũ bền vững.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh và phát triển hệ thống (strategicmap) trong ít nhất 1 năm tiếp theo.
 • Cài đặt thói quen “chủ động” (Be proactive) và “hướng tới mục tiêu” (Begin with the end in mind) trong hoạch định và triển khai hoạt động kinh doanh.

HỘI THẢO KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG HIỆU QUẢ

 • Tư duy về bản tính và tính cách của nhà tuyển dụng “Đắc Nhân Tâm” và “Niềm tin có tốc độ phi thường”: Rèn luyện 13 hành vi tạo niềm tin và xây dựng kế hoạch xây dựng, củng cố niềm tin trong đội ngũ.
 • Thực hành và nắm vững kĩ năng khơi gợi nhu cầu với câu chuyện thành công cá nhân (Sunday Punch), phỏng vấn (Select In & Select Out) và mời ứng viên dự Hội thảo khám phá cơ hội nghề nghiệp mới.
 • Cài đặt thói quen “Tư duy cùng thắng” (Think Win ‐ Win) trong công tác tuyển và dụng nhằm gia tăng niềm tin và sự gắn kết lâu dài trong tổ chức.